Getalletjes

Oven berekeningenJe kan een aantal berekeningen uitvoeren om er achter te komen wat je aan materiaal nodig hebt, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Hieronder vindt je de berekeningen van een voorbeeld oven. /p>

soortelijk gewicht van diverse materialen

Allereerst een lijst met de dichtheid of het soortelijk gewicht van een aantal veelgebruikte materialen. De getallen zijn getallen bij benadering.

materiaalgewicht per m3 in kg
zand1650
grind1365
baksteen1800
vuurvaste steen2140
beton2250
gasbeton580
cement1250
vermiculite100
kalk600
bastaardmortel1600
cementmortel1900

de maten van een voorbeeld oven

De voorbeeld oven is een oven met een ronde koepel met RVS schoorsteen met verwaarloosbaar gewicht. De fundering is 2m bij 2m en 15 cm dik. De ondervloer waarop de oven op rust is 1.5m bij 1.5m en 10cm dik. De ondervloer en ovenkern rusten op een onderbouw van gasbetonblokken van 10cm dik en 1 meter hoog. De interne straal van de koepel is 50 cm. De dikte van de steenlaag rondom is 10cm. De dikte van de vermiculite isolatielaag is 10cm rondom. De dikte van de stuclaag ter afwerking is 2cm.

hoeveel beton is er nodig?

Voor de fundering is l*b*h = 0.6m3 beton nodig. Voor de ondervloer l*b*h = 0.23m3 beton. M.a.w. er is 0.83m3 beton nodig om de oven te maken. Uit de rekenhulp volgt dat er dan bij benadering 270kg cement, 713 kg zand en 885 kg grind nodig is, totaal 1868 kg.

wat heb ik nodig voor de ovenkamer en wat is de massa?

Uit de interne straal van de koepel volgt een intern oppervlak van pi*(interne straal)2 = 0.78 m2 en een totaal vloeroppervlak van pi*(interne straal + dikte steenlaag gewelf) = 1.13 m2. Uit het totaal vloeroppervlak volgt dat er zo'n 100 waalformaat vuurvaste stenen nodig zijn voor de vloer.

Uit de interne straal van de koepel volgt een gewelfoppervlak van 2*pi*(interne straal)2 = 1.57m2. Uit het oppervlak van het gewelf volgt dat er zo'n 136 waalformaat vuurvaste stenen nodig zijn voor het gewelf.

De ovenkamer is in het voorbeeld als volgt opgebouwd.

  • Totaal 236 stenen a 2.5 kg per steen = 590 kg.
  • De betonnen ondervloer is 0.23m3, dit komt volgens de tabel overeen met 518 kg. Gewicht van de wapening wordt verwaarloosd.
  • Het volume van de isolatie onder de vloer, een ronde schijf met een straal van 70cm en een dikte van 10cm, is 154 liter dwz zo'n 50 kg.
  • Het volume van de vermiculitecement isolatie van het gewelf is ongeveer 266 liter (*) dwz 85 kg.
  • Het volume van de 2 cm stuclaag ter afwerking komt op ongeveer 63 liter (*) dwz zo'n 110 kg.

(*) Dit getal is te berekenen door te stellen dat de isolatie een halve bolmantel voorstelt. De inhoud van een halve bolmantel is te berekenen met de volgende formule:

2/3*pi*(rbuiten3-rbinnen3) Hierin is rbuiten = de straal van de buitenkant van de mantel en rbinnen = de straal van de binnenkant van de mantel.

Het totale gewicht van de ovenkamer komt dus op 1353 kg.

hoeveel gasbetonblokken heb ik nodig en wat is de massa?

De onderbouw is aan de voorkant open. De gasbeton blokken zijn 60*20*10cm dus heb ik er zo'n 36 nodig. Totaal volume is 0.43 m3 ofwel 250 kg.

wat is de massa van de totale oven?

Totaal dus 1603 kg (= 15725 N). Met de fundering er bij zelfs 2953 kg (= 28969 N).

kan het gasbeton de ovenkamer dragen?

Het draagoppervlak van de gasbeton onderbouw is ongeveer 0.43m2. De druk op het gasbeton is gelijk aan 15725 N / 0.43 m2 = 37 kPa = 0.037 N/mm2. Dit is onder de toegestane drukbelasting van gasbeton.

kan het vermiculite cement onder de vloer de ovenkern dragen?

Ter plaatse van de aansluiting van het gewelf op de vloer is de druk op de isolatielaag het grootst. Het gewicht van het gewelf is 150 stenen * 2.5 kg = 375 kg. De isolatie van het gewelf is 85 kg, de stuclaag 110 kg. Samen met de +/- 30 vloerstenen (75 kg) die direct aansluiten aan het gewelf wordt dit 375 + 85 +110 + 75 = 645 kg.

Stel dat deze 645 kg geheel rust op 80% (geen 100% vanwege de deuropening in het gewelf) van een ring met een dikte van 10cm en een buitenstraal van 60cm. Dan is de druk 6327 N / 0.35 m2 = 18kPa. Dit is onder de toegestane drukbelasting van vermiculitecement d.w.z vermiculite in een mengverhouding met cement van 6:1, in volumedelen wel te verstaan.

kan de eps/xps onder de fundering de complete oven dragen?

De oppervlakte van de EPS/XPS onder de fundering is gelijk aan 4m2. De belasting is dus gelijk aan 28969N/4m2 = 7.2kPa = 0.0072N/mm2. De toegestane belasting van EPS60 = 60 kPa.