Disclaimer en copyright

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Kachels&Zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van deze website.

Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Kachels&Zo. Kachels&Zo is daarvoor niet aansprakelijk.

Laat uw installatie bij voorkeur aanleggen door een erkend installateur. Laat uw installatie na aanleg altijd keuren.

Verwijzingen (links) naar externe websites zijn slechts informatief. Kachels&Zo is niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk voor de inhoud en/ of het privacy beleid van externe websites.

Copyright

Alle rechten berusten uitdrukkelijk bij Kachels&Zo, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kachels&Zo, is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

BIJ SCHENDING VAN COPYRIGHT WORDT AANGIFTE GEDAAN .. en ja dat geldt dus ook voor u beste concullega

© 2009 - 2019 Kachels&Zo